SÄKYLÄN YRITYS ry

Seura toimii

10.6.2020

Yhdistyksemme KEVÄTKOKOUS Säkylän kunnanvirastolla (huone 202)
klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

28.1.2020

Johtokunnan kokous

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.10.2019

Juhliva seura suuntaa myös kuntourheiluun
SÄKYLÄN YRITYKSEN SYYSKOKOUS TEKI ISOJA LINJAUKSIA

Juhlavuottaan viettävä Säkylän Yritys piti syyskokouksensa 23. lokakuuta. Seura täytti tänä vuonna 90 vuotta. Yleisseuran syyskokous kokoontui Säkylän Osuuspankin tiloissa ja oli isojen päätösten edessä. Jäsenmäärä vähenee vuosi vuodelta ja harmillisesti myös toimitsijahenkilöstö vähenee. Nuorten saaminen seuran jäseniksi ja yksilölajien pariin on ollut iso haaste, eikä ole tuottanut toivottua tulosta. Ennen syyskokousta kokoontunut johtokunta joutui tekemään huomattavasti aikaisemmasta poikkeavan esityksen seuran toimintasuunnitelmaksi.

Syyskokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Timo Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Raimo Salon, jotka jatkavat tehtävissään.  Johtokunnan jäseniksi valittiin Ari Hakala, Markku Asara, Seppo Henriksson ja Tanja Jantunen.  Tammikuun järjestäytymiskokouksessa nimetään henkilöt sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviin.
Seuran toiminnan tarkastajina toimivat Jouko Juhola ja Seppo Erkkilä sekä varalla Arja Maansalo. Eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksissa ja tapahtumissa seuraa edustavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Entiseen tapaan seuran urheilumuodot ovat pyöräily, hiihto, yleisurheilu ja veteraanitoiminta.

Toiminnan suurimpina muutoksina päätettiin, että seura ei jatkossa enää järjestä Satakunnan alueen kilpailuja aikaisempaan tapaan, eikä myöskään ole enää Suomen Pyöräily ry:n jäsenseura.  Suurimpina syinä ovat riittävän toimitsijahenkilöstön puute sekä liiton merkittävästi kohonneet jäsenmaksut.  Suomen Aikuisurheiluliiton jäsenenä seura jatkaa edelleen. Seuran omat maantiepyöräilyn kevät- ja syysmestaruuskilpailut järjestetään kuitenkin edelleen yhteistyössä lähialueen muiden toimijoiden kanssa.
Uutena toimintamuotona on vahva panostus jatkossa myös retkeilyyn ja kuntourheiluun ja siinä ensimmäiset toimenpiteet tapahtuvat jo kevään aikana. Näin pyritään huomioimaan entistä enemmän seuran koko jäsenistö ja innostamaan myös uusia mukaan.

7.9.2019

SÄKYLÄN YRITYS 90V

JUHLAJULKAISU 90v

Seuramme Säkylän Yritys vietti 90 v juhlaansa lauantaina 7. syyskuuta Tupalan Hovissa Säkylässä. Juhla oli perinteinen, jossa ohjelmaan kuuluI niin musiikkia, puheita kuin ansiomerkkien jakoa. Ja tietysti myös ruokailu ja kakkukahvit ohjelman lisänä. Juhlapuheen piti TUL:n Satakunnan piirin piirihallituksen puhenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.  Lisää kuvia

   


Kuvat Tarmo Malinen

23.4.2019

Johtkunta ja sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Säkylän Osuupankilla klo 18 ja 19

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

24.10.2018
Seura suuntaa entisin urheilumuodoin juhlavuoteen

SÄKYLÄN YRITYS VIETTI SYYSKOKOUSTA JA JATKAA VANHALLA KOKOONPANOLLA


Säkylän Yritys vietti syyskokoustaan Säkylän Osuuspankin kokoushuoneella 24. lokakuuta.
Kokous sujui rutiinilla entiseen tapaan ja perinteisen yleisseuran tuleva kausi on pääosiltaan entisenlainen. Vuosi 2019 on kuitenkin seuralle juhlavuosi, kun se täyttää 90 vuotta ja juhlallisuuksia vietetään Tupalan Hovissa 7. syyskuuta vuonna 2019. Juhla on perinteinen ohjelmineen, muistamisineen ja palkitsemisineen. Tapahtumaan liittyy myös vaativampi osuus, kun tarkoituksena on laatia myös juhlajulkaisu eli seuran historiikki kuluneelta 90 toimintavuodelta. Tällaista seura ei ennen ole julkaissut. Haaste on iso, koska varsinkin alkuvuodet ovat niukan kirjallisen ja lähinnä suullisen perimätiedon varassa.


Seura valitsi puheenjohtajakseen edelleen Timo Lehtosen, joka aloittaa näin neljännen kauden seuran johdossa. Muutenkin johtokunta säilyi entisellään eli varapuheenjohtajana Raimo Salo, sihteerinä Sari-Anne Aaltola ja talouden hoitajana Esko Silver. Johtokunnan muut jäsenet ovat Tanja Jantunen, Markku Asara, Seppo Henriksson ja Ari Hakala. Seuran toiminnan tarkastajina jatkavat edelleen Seppo Saarinen ja Harri Koski (varalla Arja Maansalo).


Seuran urheilumuodoiksi hyväksyttiin pyöräily, hiihto, yleisurheilu sekä veteraanitoiminta mukaan lukien triathlontoiminta. Nämä ovat olleet perinteisesti seuran lajit jo usean vuoden ajan. Seura järjestää edelleen maantiepyöräily kilpailuja lähinnä alueellisella tasolla ja seuran omia mestaruuskilpailuja.


Muissa urheilumuodoissa ollaan tällä hetkellä hieman käymistilassa, koska lajeissa ei hirveästi ole tällä hetkellä seurassa harrastajia, etenkään nuoria. Jäsenhankinta ja sen kehittäminen olikin yksi kokouksen tärkeistä keskustelun aiheista. Juhlavuoteen lähdetään kuitenkin valoisin mielin ja innokkaana saamaan aikaan onnistunut juhlavuosi.


24.10.2018
Seuran SYYSKOKOUS klo 18.00

24.4.2018
Seuran KEVÄTKOKOUS klo 18.00
Paikka ilmoitetaan paikallislehdessä.

2.4.2018
Satakunnan alueen KILPAILUKALENTERI

29.3.2018
Johtokunnan kokous klo 18.00.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16.1.2018
Johtokunnan kokous Säkylän Osuuspankilla klo 18.00

24.10.2017SÄKYLÄN YRITYKSEN SYYSKOKOUS SUJUI PERINTEISESTI

Säkylän Yritys vietti syyskokoustaan Säkylän Osuupankilla  tiistaina 24. lokakuuta
Seura jatkaa entisillä urheilumuodoilla eli pyöräily, hiihto, yleisurheilu ja veteraani toiminta (ml. triathlon). Lisäksi seuran toiminnassa uutena jatkuu lavatanssiliikunta harrastuksen järjestäminen ja tukeminen, mutta se ei toimi omana jaostonaan, vaan on koko seuran toimintaa.

Tärkeimmät järjestelytehtävät kaudella 2018 ovat Satakunnan Aluemestaruuskilpailujen ja Satakunta Cup yhden osakilpailun järjestäminen aika ajossa. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti edelleen lähinnä pyöräilyssä SM tasolle ja muissa lajeissa vähintään piiritasolle.

Seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2018 valittiin edelleen Timo Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Raimo Salo. Sihteerinä jatkaa Sari-Anne Aaltola ja talouden hoitajana Esko Silver. Johtokunnan muut jäsenet Seppo Henriksson, Markku Asara, Aria Hakala ja uutena valittiin jäseneksi Tanja Jantunen .

Seura valitsi toiminnan tarkastajiksi edelleen Seppo Saarisen ja Harri Kosken (varalla Arja Maansalo) kauden 2017 tapaan.

Seura täyttää 90v vuonna 2019 ja sitä varten perustettiin työryhmä, minkä tehtävänä on mm . seuran historiikin kerääminen koko toiminta-ajalta ensimmäistä kertaa. Työryhmään kuuluvat Uolevi Silver, Markku Tulkki ja Timo Lehtonen.
Kokouksen aluksi seura muisti pitkäaikaista aktiiviaan Uolevi Silveriä seuran plaketilla, tämän tämän täyttäessa 90v 27. lokakuuta. Samalla jaettiin myös seuran kevät ja syystempojen palkinnot parhaille.

 

19.9.2017

Johtokunnan kokous klo 18.00

9.4.2017

KEVÄTKOKOUS Tupala Hovissa klo 16.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen yhteinen ruokailu.

17.1.2017
Johtokunnan kokous Huvila Haapsaaressa klo 18.00

24.11.2016

Pyhäjärviajot jäävät historiaan
SÄKYLÄN YRITYKSEN SYYSKOKOUKSESSA TEHTIIN  ISOJA PÄÄTÖKSIÄ

Säkylän Yrityksen syyskokouksessa, joka pidettiin Osuupankin kokoustiloissa 24. marraskuuta tehtiin isoja ja vähän historiallisiakin päätöksiä. 42 vuotta kesäisenä perinteenä esiintyneet kansalliset Pyhäjärviajot jäävät seuran toimintasuunnitelmasta pois kaudella 2017 ja myöskin toimitsija tehtävistä Säkylä Triathlonissa on luovuttava. Molempiin on syynä toimitsijajoukon ikääntyminen ja vielä ratkaisevampana määrän selkeä väheneminen. Riskit yleisillä teillä pidetyissä kilpailuissa ovat suuret ja näin pienellä joukolla ei voi enää vastuuta ottaa. Seura pyrkii kuitenkin jatkamaan vilkasta pyöräilytoimintaansa järjestämällä 1-2 Satakunnan alueen kilpailua sekä omia mestaruus- ja harjoitusajoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös yhteislenkkejä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Yleisseuran ohjelmassa jatkuvat  edelleen urheilumuotoina pyöräilyn lisäksi edelleen hiihto, yleisurheilu ja veteraanitoiminta m. triathlon harrastus.

Seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2017 valittiin edelleen yksimielisesti Timo Lehtonen ja varapuheenjohtajna jatkaa Raimo Salo. Sihteerin tehtävät ovat  edelleen Sari-Anne Aaltolalla ja talousvastuu Esko Silverillä.

Seuran tilintarkastajiksi valittiin Seppo Saarinen ja Harri Koski sekä varalla Arja Maansalo.

Seuran edustajina eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksissa toimivat puheenjohtaja ja sihteeri entiseen tapaan.

14.10.2016

Seuran johtokunnan kokous ja talkooilta Tupalan Hovissa klo 17.30
alkaen.
Aiheena mm:

-Pyhäjärviajojen tulevaisuus
-Talkootoiminnan jatko
-Syyskokous asiat

Kokous johtokunnalle ja aktiiveille klo 17.30 ja talkooilta ruokailuineen klo 19.00 alkaen kaikille.

17.3.2016

Seuran KEVÄTKOKOUS ja johtokunta Huvila Haapsaaressa
(jtk klo 18.00 , keväkokous klo19.00)

22.1.2016

Johtokunnan järjestäytymiskokous klo 18.00 Tupalan Hovissa

18.11.2015

Seuran SYYSKOKOUS  pidettiin Säkylän Op:lla.

Henkilövalinnat kaudelle 2016

Puheenjohtaja Timo Lehtonen
Varapuheenjohtaja Raimo Salo
Sihteeri Sari-Anne Aaltola
Taloudenhoitaja Esko Silver

Johtokunta

Markku Asara
Urho Nurmi
Ari Hakala
Seppo Henriksson

Tilintarkastajat

Seppo Saarinen
Harri Koski
Varalla Arja Maansalo

29.8.2015

Pyhäjärviajot Säkylässä klo 11.00 alkaen

28.7.2015

Satakunnan alueen Mestaruusajot , tempo 10km klo 18.30.

6.7.2015

Toimitsijapalaveri Säkylän kunnanvirastolla klo 18.00 liittyen
Säkylä Triathloniin .

6.5.2015

Harjoitustempot alkavat klo 18.00 Iso-Vimmassa

5.5.2015

Johtokunnan kokous Köyliön Osuupankilla klo 18.00

18.4.2015

Pyöräilyn harjoittelusta ja seuran tulevaisuudesta keskustelutilaisuus
Huvila Haapsaaressa klo 15.00 alkaen. Kaikki johtokunnan jäsenet, pyöräilijät
ja myös uudet halukkaat jäsenet ovat tervetulleita.

Mahdollisuus ruokailuun ja saunomiseen .

24.3.2015

Kevätkokous Huvila Haapsaaressa klo 18.00

17.3.2015

Johtokunnan kokous  Säkylän Op:lla klo 18.00

24.2.2015

Satakunnan pyöräilyseurojen palaveri Porissa Tarmon kerholla klo 18.45.

Timo osallistuu.

27.1.2015

Johtokunnan järjestäytymiskokous klo 18.00 Säkylän Osuuspankin
kokoushuoneessa.

14.12.2014

Joululounas Villa Haapsaaressa klo 14.00.

25.11.2014

Seuran syyskokous Säkylän Osuuspankilla klo 19.00 (johtokunta klo 18.00).

Kahvitarjoilu!

Kuulumisiin kokouksesta tästä

26.9.2014

Talkooväen illanvietto Tupalan Hovissa Säkylässä klo 18.

Kaikki kesän talkoissa olleet mukaan.

29.7.2014

Satakunnan alueen mestaruusajot Säkylän Iso-Vimmassa

Tulokset

17.7.2014

Säkylä Triathlonin järjestelyissä mukana ja kaikki meni hienosti.

Kiitos mukanaolleille Yrityksen ja Lallien toimitsijoille pyöräilyosuuden malllikkaasta hoidosta .

Tulokset

30.6.2014

Harjoitustempot Iso-Vimmassa klo 18.00  joka keskiviikko.

27.3.2014

Seura piti kevätkokouksensa Tupalan Hovissa. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat,

tilit toimintakertomus ja kauden toiminta.  

Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran toukokuulla eri kutsulla.

11.3.2014

Seuraava johtokunnan kokous tiistaina 11.3.2014 klo 18.00
Säkylän OP:n kokokoushuoneessa.